Quyết tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay

Thứ sáu - 22/03/2019 03:04 54 0
Quyết tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay
Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiên chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp trên giao.

Huyện ủy Vĩnh Thuận có 44 chi, đảng bộ trực thuộc, có 133 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.108 đảng viên. Năm 2018, thực hiện hướng dẫn số 12-BTC/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, “ một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.  Từ đó đã làm chuyển biến tích cực trong việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng cao, đúng với thực chất, từng đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại đơn vị.

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho các chi bộ về nội dung, cách thức sinh hoạt, cũng như gợi ý thảo luận, tạo bầu không khí gần gũi trong sinh hoạt, thu hút sự quan tâm tập trung của đảng viên trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đã giúp các chi bộ cơ bản bám sát hướng dẫn, nguyên tắc, quy định trong Điều lệ đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chuẩn bị trước nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn.

Đặc biệt, vào đầu tháng 3/2019 đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hoàng Khởi cùng các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng đã trực tiếp dự họp 04 chi bộ của 04 xã (mỗi xã có mời hết các chi bộ trực thuộc về dự để rút kinh nghiệm chung). Kết quả cho thấy các chi bộ đều nắm vững sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và hiểu rõ tác dụng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; còn chi bộ tổ chức sinh hoạt không đều, sinh hoạt ghép, tỷ lệ đảng viên dự họp chưa đúng quy định, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiên rõ nét, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiên nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng còn nhiều mặt hạn chế. Cán bộ được phân công chỉ đạo chi bộ và một số lãnh đạo chi bộ chưa nắm chặt nội dung hướng dẫn của cấp trên nên còn lúng túng trong chọn nội dung triển khai các văn bản, có nơi còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm; có chi bộ chưa đánh giá cụ thể kết quả việc học tập và làm theo Bác, còn nhiều chi bộ lúng túng trong việc phân công đảng viên kể mẫu chuyện về Bác để học tập, rèn luyện; việc thảo luận tại chi bộ chưa được tập trung cao, không khí sinh hoạt còn trầm lắng, nặng về phổ biến, quán triệt, còn khó khăn trong kết luận và phân công giao việc.

Ý thức một số đảng viên trong thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ còn yếu, nhiều đảng viên thụ động không có ý kiến, một số chi bộ thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát trong việc quản lý cán bộ đảng viên. Nhiều đảng viên chưa tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn; việc giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú vẫn còn hình thức; còn nhiều chi bộ ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề còn gặp nhiều khó khăn, một số nơi còn gán ghép để thực hiện nên chất lượng, hiệu quả không cao. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay cần quan tâm mấy vấn đề sau đây:

Một, chi bộ phải bám sát hướng dẫn của cấp trên trong sinh hoạt; thường xuyên quán triệt cho đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; qua đó, không ngừng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu gương của từng đảng viên nhất là người đứng đầu để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ. Trong đó, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ; trong sinh hoạt phải thật sự dân chủ, dành thời gian để đảng viên phát biểu ý kiến. Người chủ trì phải công tâm, khách quan lắng nghe ý kiến trao đổi và gợi ý những vấn đề quan trọng cần bàn để đảng viên thảo luận.

Hai, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin nội bộ cần phải kịp thời ngay trong từng kỳ họp chi bộ để đảm bảo tính thời sự, thông qua các đảng viên ta định hướng được dư luận xã hội. Đồng thời, phải có chuẩn bị mẫu chuyện kể về Bác để rút ra những điều hay cho tập thể cùng học và làm theo.

Ba, luôn tạo không khí sôi nổi, cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ, từ đó chi bộ lắng nghe được hết ý kiến của đảng viên. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả. Đảng viên hứng thú đi họp; quần chúng ưu tú tha thiết xin vào đảng để được đóng góp, xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình để góp phần vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn, cấp ủy cấp trên trực tiếp phải thường xuyên tham dự các cuộc họp chi bộ để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, chế độ sinh hoạt của chi bộ. Kịp thời, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời, kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức sai phạm. Tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư./.
 

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây