Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề lịch sử vùng đất Tây Nam bộ

Thứ hai - 19/07/2021 12:10 2.265 0
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề lịch sử vùng đất Tây Nam bộ
​Từ những cứ liệu lịch sử cho thấy quá trình mở cõi, khai phá của các thế hệ người Việt đối với lãnh thổ Việt Nam hiện nay là phương thức được thừa nhận phù hợp với thông lệ lịch sử và các văn bản quốc tế hiện hành. Điều đó càng được khẳng định qua những cơ sở pháp lý được ký kết giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1979 đến năm 2020.

 
img 5072 original

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: MT

Việt Nam và Campuchia là hai nước có lịch sử tồn tại lâu đời ở khu vực; đều bắt nguồn từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước - một hình thái kinh tế xã hội kiểu phương Đông; cùng tương đồng về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo nên sự gần gũi, gắn bó, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Trải qua những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách, đến nay tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, phát triển.

Ngày 22/12/2020, hai nước đã phối hợp tổ chức Lễ trao đổi Văn kiện phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, đó là: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005; và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa hết sức thiết thực và to lớn về mọi mặt. Khẳng định qua hơn 40 năm đàm phán và ký kết, hai nước đã có 84% (với khoảng 1.255 km) chiều dài đường biên giới trên đất liền được phân giới cắm mốc và được ghi nhận rõ ràng trên hồ sơ pháp lý. Trong đó, Kiên Giang là một tỉnh vùng Tây Nam bộ, có đường biên giới trên đất liền với Camphuchia dài 49,677 km và vùng biển nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia). Mặc dù chưa được phân định biên giới trên biển rõ ràng, nhưng về cơ bản cũng đã xác định tọa độ của các điểm tiếp giáp thông qua Hiệp định về vùng nước lịch sử được ký ngày 7/7/1982.

Thế nhưng, bất chấp những thành quả đó, các thế lực thù địch dùng nhiều âm mưu, thủ đoạnkích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ. Chúng ra sức phá hoại hòa bình, ổn định trong khu vực, ngăn cản tiến trình phân giới cắm mốc, phá hoại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Camphuchia. Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề lịch sử vùng đất Tây Nam bộ; đồng thời, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng đi vào chiều sâu, nâng tầm quan hệ đối ngoại Đảng, chính quyền, ngoại giao nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng duy trì thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh, thành phố của Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên, nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định khu vực biên giới, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai nước. 

Hai là, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao tổ chức tốt các hội nghị, nhất là các nội dung liên quan đến việc phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia. Tăng cường công tác nắm, định hướng và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động tuyên truyền thành quả công tác phângiới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, nhất là đoạn biên giới do tỉnh quản lý; tuyên truyền cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ. Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân hai nước nói chung và người dân sốnggiáp biên giữa Kiên Giang với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, cũng như khu vực và quốc tế hiểu rõ về quá trình giải quyết biên giới, lãnh thổ, ý nghĩa của thành quả công tác phân giới cắm mốcgiữa hai nước, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và vai trò của người dân sống ở biên giới về vấn đề bảo vệ đường biên giới, mốc giới. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng lịch sử, truyền thống của địa phương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là trong giới trẻ, học sinh.

Ba là, tập trung cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, nhất là trên không gian mạng, làm rõ các nội dung, phương thức đấu tranh; xác định cụ thể vai trò, nhiệm vụ của từng cấp, ngành và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên mặt trận này. BanTuyên giáo Tỉnh ủy phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư. Chủ động chỉ đạo, phối hợp, tổ chức lực lượng, hướng dẫn các cấp, các ngành đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý thông tin xấu, độc, chống phá  trên không gian mạng.

Bốn là, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 4/6/2021 “về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân"; biên soạn và phát hành đến chi bộ và tổ nhân dân tự quản 32.100 tài liệu nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tình hình mới.

Năm là, tổ chức, thực hiện tốt việc phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước cùng cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản để quán triệt, chỉ đạo ngành, địa phương tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (kế thừa Quyết định số 221-QĐ/TW). Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, linh hoạt, mở rộng đối tượng ký kết để tổ chức thực hiện Quy chế đạt hiệu quả hơn. Thông qua việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm và giai đoạn 2021-2025; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sáu là, kịp thời định hướng các cơ quan báo chí, thông tin - truyền thông, cổng thông tin điện tử, bản tin của các cấp, ngành trong tỉnh tích cực tuyên truyền cơ sở pháp lý về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, biển, đảo, tình hình phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của nhân dân và chính phủ hai nước. Phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các trường hợp đăng tin, bài sai sự thật, không phù hợp, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng Thông tin Nội bộ, Bản tin, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh theo hướng thông tin, tuyên truyền đa dạng, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, hướng trọng tâm về cơ sở, góp phần tích cực trong việc định hướng, tuyên truyền trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề lịch sử vùng đất Tây Nam bộ, quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang...

Trần Quốc Giang
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây