Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch

Thứ tư - 04/03/2020 10:42 933 0
Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật ấy. Họ đã và đang tìm mọi cách thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cách mạng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

article

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh _Ảnh: TTXVN

Thực trạng và âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta

Trước đây, các thế lực thù địch chủ yếu sử dụng biện pháp quân sự để chống phá Việt Nam, nay họ đã thay đổi biện pháp chiến lược, chuyển từ vũ trang sang phi vũ trang là chính, với các biện pháp “linh hoạt” lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế nhằm lôi kéo, mua chuộc các đối tác chống  phá Việt Nam; vừa dùng biện pháp răn đe quân sự, gây sức ép từ bên ngoài để tác động, “chuyển hóa” bên trong, làm cho Việt Nam thành một nước phụ thuộc, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các thế lực thù địch đang cố gắng tạo ra cơ hội mới để xâm nhập sâu hơn vào Việt Nam, thúc đẩy nhanh hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đối với họ, trong các mục tiêu, biện pháp “chuyển hóa” chế độ chính trị của Việt Nam, thì biện pháp thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là vấn đề được quan tâm hàng đầu vì nó có ý nghĩa quyết định trong “chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa”, “triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản, làm thoái hóa, biến chất bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ đó, họ có thể xây dựng “ý thức hệ mới”, với một hệ thống lý luận chính trị tư sản để “thay máu cho hệ tư tưởng cộng sản”, tiến tới hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triệt tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách kích động, gây rối loạn xã hội, cố tình tạo ra các mâu thuẫn từ bên trong, kết hợp với những “cái hích từ bên ngoài”, thông qua lộ trình gồm nhiều khâu, nhiều bước, đó là: 1- Thiết lập hệ thống và kích thích cơ cấu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Việt Nam, làm cho thành phần kinh tế nhà nước và tập thể mất dần vai trò chủ đạo; bị chệch hướng xã hội chủ nghĩa; 2- Thúc đẩy quá trình hình thành “xã hội dân sự”, tạo điều kiện thuận lợi cho các “tổ chức chính trị đối lập” với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xuất hiện, hoạt động công khai, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam bị phân hóa, mâu thuẫn với Nhà nước, không thể thực hiện được vai trò lãnh đạo và mất khả năng làm chủ tình hình đất nước. Từ đó, buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận lùi bước, thực hiện cái gọi là “dân chủ hóa” xã hội, tiến tới làm “mọt ruỗng” chế độ chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa; 3- Kích động, xuyên tạc tình hình và thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong bộ máy Đảng và Nhà nước, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng và đảng viên ra khỏi quần chúng. 

Một trong những biện pháp được các thế lực thù địch triệt để sử dụng để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cổ vũ cho hình thành và phát triển “xã hội dân sự” ở Việt Nam. Họ coi đây là một khâu “đột phá” để chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, làm rối loạn xã hội ở Việt Nam. Cùng với đó, họ triệt để khai thác và các trang mạng xã hội để tung tin xấu, độc, xuyên tạc sự thật, hạ thấp uy tín, vị thế của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; qua đó, quảng bá “hình ảnh” và “giá trị” văn hóa, dân chủ theo mô hình phương Tây, gây sự tò mò, hứng thú, muốn tìm “cái mới”, “cái lạ” nhất là giới trẻ. Mặt khác, họ tăng cường cài cắm, móc nối, xâm nhập, “chuyển hóa ngầm” bằng các thủ đoạn tình báo để kích thích “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ở Việt Nam.

Với các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Việt Nam là mắt xích quan trọng nhất trong thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ chế độ ở Việt Nam. Để đạt mục đích này, họ xác định lực lượng bên ngoài là tác nhân kích thích rất quan trọng; lực lượng “ngầm” bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam đóng vai trò quyết định, là hạt nhân, lực lượng nòng cốt gây sự “chuyển hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, “chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước thông qua con đường “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ là bước đệm cần thiết để họ xây dựng lực lượng, tạo ra những phần tử có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tìm cách đưa các nhân tố này vào trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; từng bước mưu toan hình thành các phe phái, khuynh hướng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để can thiệp ngày càng sâu hơn vào nội bộ ta, họ đã và đang nuôi dưỡng một số nhóm tư vấn phản động ở nước ngoài để biên soạn tài liệu, báo cáo, gửi đến một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, nhằm tạo áp lực đẩy mạnh cái gọi là cải cách “dân chủ”, từ đó dần dần chuyển hóa chế độ. Với kinh nghiệm lật đổ, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu” tại một số nước trên thế giới, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động “ngầm” chống phá Việt Nam bằng cách thông qua các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Các tổ chức này đã và đang tích cực liên hệ và đề nghị gặp gỡ một số tổ chức, cán bộ cao cấp của chúng ta với hy vọng tìm “cơ hội hợp tác”, thực hiện ý đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam.

Việc xâm nhập, tác động, hướng lái thông tin, truyền thông Việt Nam theo ý đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam là một thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc. Họ xác định: Con đường để thực hiện chiêu bài “dân chủ hóa” thông tin, truyền thông vào xã hội Việt Nam hiệu quả nhất, là thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành thông tin, truyền thông, mua chuộc một số nhà báo. Theo họ, nếu không thực hiện được “dân chủ hóa” thông tin, truyền thông vào xã hội Việt Nam thì sẽ không thể đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bằng con đường này, họ hy vọng sẽ tung được nhiều thông tin xấu, độc đến mức gây nhiễu loạn dư luận xã hội, xói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng và kích động tư tưởng tự do, dân chủ theo hình mẫu tư sản phương Tây. Nhằm đạt mục tiêu này, các thế lực thù địch không tiếc công sức, tiền của hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông; giúp một số nhà đài hải ngoại nâng cấp hệ thống phát thanh, truyền hình vệ tinh, tăng cường truyền bá vào Việt Nam nhằm làm cho đội ngũ trí thức Việt Nam bị “phân tâm, phân hóa”; từ đó, nghi ngờ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Các thế lực thù địch lợi dụng việc đầu tư vào các lĩnh vực thương mại điện tử, phần mềm, dịch vụ trực tuyến, công nghệ không dây, các dịch vụ giải trí trên điện thoại di động, in-tơ-nét... nhằm tìm kiếm cơ hội để xâm nhập thị trường công nghệ thông tin, truyền thông ở Việt Nam, hướng đến làm nhiễu loạn thông tin.

Một số biện pháp cần thực hiện để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả trong thời gian tới

Nhìn lại quá khứ, suy xét những diễn biến hiện tại, có thể khẳng định rằng, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Việt Nam không hề thay đổi. Một số thủ đoạn mới nảy sinh là sự bổ sung nội dung, hình thức mới để dung dưỡng, duy trì âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Trong đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân chỉ là hai trong nhiều thủ đoạn đang được các thế lực thù địch “thay hình, đổi dạng”, cho hợp với tình hình và diễn biến của thời cuộc. Những tác động, ảnh hưởng xấu của chúng đặc biệt nguy hiểm, là một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định qua các kỳ đại hội, không thể xem thường. Các thế lực thù địch đã và đang khai thác, sử dụng chiêu bài “dùng người Việt trị người Việt; dùng cộng sản triệt tiêu cộng sản” rất tinh vi, xảo quyệt. Để ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta của các thế lực thù địch, Đảng và Nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

vna potal bien dao viet nam phu yen kien quyet ngan chan tau ca vi pham vung bien nuoc ngoai 165137884 4370271
Bảo đảm an toàn thông tin, quản lý tốt Internet, mạng xã hội để có biện pháp phân loại, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Trong ảnh: Nhân viên của VNPT xử lý kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Viễn thông tỉnh Quảng Ninh_Ảnh: TTXVN)


Hai là, tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, nhất là tình hình các đối tượng chống phá, tình hình ta ở cơ sở, địa phương, ở những nơi có thể phát sinh “điểm nóng”; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá từ trong “trứng nước”; luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết chống sự cài cắm, móc nối của các thế lực thù địch với các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, quản lý tốt hơn in-tơ-nét, mạng xã hội và thông tin, truyền thông để có biện pháp phân loại quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân ở các vùng còn nhiều khó khăn, như biên giới, hải đảo, vùng đồng bào theo đạo, các dân tộc thiểu số; các gia đình thuộc diện chính sách; các địa phương có các vụ khiếu kiện chưa giải quyết xong, còn kéo dài...

Ba là, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng quản lý hệ thống thông tin, truyền thông, như sách báo, tạp chí, báo điện tử, in-tơ-nét,... nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác, có nhiều chương trình mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ. Có nhiều biện pháp quản lý tốt công nghệ thông tin, phát huy vai trò tích cực của văn hóa văn nghệ trong đấu tranh tư tưởng để lấn át các trào lưu thông tin, truyền thông điện tử, sách, báo, băng nhạc, đĩa hình, các trang mạng xã hội phi chính thống mà các thế lực thù địch đang triệt để khai thác, sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương về xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho phù hợp với tình hình mới. Thực hiện tốt hơn Quy chế Dân chủ ở cơ sở; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước; quan tâm giải quyết thỏa đáng một số nhu cầu chính đáng về an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp trong xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân, như nâng cao chất lượng đời sống dân sinh (điện, nước, đi lại, khám, chữa bệnh, học tập, nghiên cứu, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật...); kiên quyết khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Bốn là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý; cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ thực tâm, thực đức, thực tài, không có biểu hiện tham nhũng, “chạy chức”, “chạy quyền” để giới thiệu cho Đảng chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp họ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, đập tan âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đơn vị, các khu dân cư.

Năm là, đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, nhất là những mô hình mới, những kinh nghiệm, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; chú trọng nâng tầm cao tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu đơn vị; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm các quy định về tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các đơn vị có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Sáu là, chủ động, tích cực chuẩn bị các phương án, nhân sự, nội dung, hình thức, điều kiện bảo đảm để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện quy chế về kỷ luật phát ngôn, chống “bệnh công thần” trong một số đảng viên do thiếu thông tin mà đưa ra các phát ngôn chủ quan làm tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc, rơi vào âm mưu phân hóa, chia rẽ nội bộ của các thế tực thù địch. Đây là các giải pháp cơ bản, mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa quyết định để làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạ n, lật đổ của các thế lực thù địch; không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đó cũng là giải pháp phòng ngừa từ xa để luôn bảo đảm cho “cơ thể” chính trị - xã hội ta vững mạnh, đủ sức đề kháng, miễn dịch trước mọi loại “vi-rút” đang rình rập, mong muốn xâm nhập, hủy hoại chúng ta; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu để nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội./.

PGS,TS, NGND. NGUYỄN BÁ DƯƠNG
Thiếu tướng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng
    
 

Nguồn tin: Tạp chí Cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây