Ban Tuyên giáo Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thanh Xuân
Điện thoại:0919014162
02973830257
Email: voxuan1979@yahoo.com.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Thanh Xuân
2 Lê Văn Gìn
Điện thoại:0919745370
02973830257
Email: levangin@gmail.com
Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Văn Gìn
3 Nguyễn Thị Bích Thủy
Điện thoại:0949213231
02973829257
Email: bichthuy038@gmail.com
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Nguyễn Thị Bích Thủy
4 Võ Hoàng Nhơn
Điện thoại:0913068633
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Võ Hoàng Nhơn
5 Trần Thị Chuyền
Điện thoại:0823614489
02973829257
Email: tranthichuyen.kg82@gmail.com
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Trần Thị Chuyền
6 Lâm Vũ Hải
Điện thoại:0943246990
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Lâm Vũ Hải
Ban Tuyên giáo các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn
1 Trần Văn Mãnh
Phó Bí thư TT Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Trần Văn Mãnh
2 Võ Thanh Tiền
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trung cấp
Võ Thanh Tiền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
3 Lê Văn Cól
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Trung cấp
Lê Văn Cól
4 Nguyễn Thiện Minh
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Trung cấp tin học
Nguyễn Thiện Minh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
5 Đặng Văn Nguyện
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
CNTT
Đặng Văn Nguyện
6 Phạm Huỳnh Kim Chư
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Đại học du lịch
Phạm Huỳnh Kim Chư
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
7 Lý Thanh Hùng
Điện thoại:0919841415
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Lý Thanh Hùng
8 Võ Thị Diền
Điện thoại:0918428334
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Đại học
Võ Thị Diền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
9 Huỳnh Văn Đe
Điện thoại:0915881277
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Huỳnh Văn Đe
10 Trương Hoàng Lên
Điện thoại:0915228006
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
ThS Luật Kinh tế
Trương Hoàng Lên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
11 Dương Út Cưng
Điện thoại:0918553290
Bí thư Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học hành chính
Dương Út Cưng
12 Trần Văn Nghị
Điện thoại:0943371431
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
Đang học đại học
Trần Văn Nghị
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
13 Phan Việt Thúy
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Phan Việt Thúy
14 Nguyễn Thị Thắm
Điện thoại:0844446266
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
Trung cấp hành chính
Nguyễn Thị Thắm
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
15 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:0919623160
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Nguyễn Thành Trung
16 Mai Hoàng Thành
Điện thoại:0844381921
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
Đang học Đại học
Mai Hoàng Thành
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây