Một số kết quả nổi bật của công tác Khoa giáo huyện Vĩnh Thuận năm 2020

Thứ năm - 12/11/2020 10:49 268 0
Với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác khoa giáo của Đảng, năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các ngành trong khối triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, từng bước đưa các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa giáo đi vào thực tiễn cuộc sống, đến từng địa bàn dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung đổi mới công tác tham mưu triển khai quán triệt, học tập; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các ngành, đơn vị khối khoa giáo; đồng thời, tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trên lĩnh vực khoa giáo đảm bảo hiệu quả, kịp thời như:  Báo cáo tổng kết 15 năm Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 về việc “đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21-02-2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về “tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, để triển khai các nhiệm vụ về khoa giáo đạt hiệu quả, sau khi có chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện như: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30-05-2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sâu sát về các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về thi tuyển sinh các cấp và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về khuyến học khuyến tài, về thể dục thể thao, về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… 
 
z2170830464752 0ba859c24675da502778f1d52cf12c38
Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trong đồng bào người Hoa

Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2020 của huyện như: lớp tập huấn công tác tuyên giáo về kỹ năng viết tin, bài; lớp đối tượng kết nạp Đảng; lớp Đảng viên mới; lớp chủ nghĩa yêu nước; các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, địa phương… 
 
z2170830881505 40e5da927348eb901272be19ab7f81c2
Đ/c Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Thứ 4 từ phải sang) trao đổi cùng học viên
tại lớp tập huấn viết tin, bài tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm đúng mức, năm học 2019-2020 huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,05%; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 98,33% trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, trong đó trẻ 11 tuổi chiếm tỷ lệ 95,49%; huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,7%; thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 93,98%, tăng 0,68%; dân số độ tuổi 15 đến 60 biết chữ mức độ 2 đạt 94,92%. Làm tốt công tác khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Phối hợp mở 12 lớp chính trị hè cho 1.150 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia học tập. Hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 05 giáo viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức Hội thảo về “Vận dụng tư tưởng Hô Chí Minh trong bồi dưỡng đạo đức Nhà giáo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận”. 
 
z2170830560758 bc8d73f6ce4d0145369f28c3b8ae56c2
Đ/c Lê Trung Hồ - Bí thư Huyện ủy (đứng giữa) chụp ảnh cùng đại biểu tham dự Hội thảo 
“Vận dụng tư tưởng Hô Chí Minh trong bồi dưỡng đạo đức Nhà giáo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện”.

Trong lĩnh vực y tế, phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tính nguy hiểm và sự lây lan nhanh trong cộng đồng giúp người dân hiểu để tự phòng, tự chống; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bố trí khu cách ly và kiểm soát, khai báo, cách ly y tế đối với các đối tượng theo quy định.
 
89220759 208743407168559 4184478699669684224 n
Lãnh đạo Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế

 Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện; khám, điều trị bệnh cho 99.600 lượt người, đạt tỷ lệ 60,4% so với kế hoạch năm 2020. Phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 300 bà con trên địa bàn xã Vĩnh Bình Nam và Vĩnh Bình Bắc là đình chính sách, người có công với cách mạng, người già, người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi khám bệnh.
 
122544132 392342342141997 1285121815689718972 o
Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà miễn phí cho người dân
chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Song song đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tốt các ngành trong tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao và tuyên truyền các ngày lễ, tết, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và phòng chống dịch Covid-19 ở nhiều nơi diễn ra khá sôi nổi, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ các đoàn nghệ thuật, hoạt động lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, tết CholChnamThmay, lễ SanDolta của đồng bào dân tộc Khmer… góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội địa phương. Như phối hợp tổ chức phát động Hưởng ứng tuần áo dài Việt Nam và Ngày áo dài Việt Nam do Sở Văn hóa- thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh phát động, tổ chức hội thi, hội diễn và các hoạt động ôn truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và các ngành của địa phương.
89457397 211946400181593 859054108433186816 n
 
Cán bộ, công chức nữ hưởng ứng Tuần áo dài Việt Nam và Ngày áo dài Việt Nam

Có thể nói, công tác khoa giáo trên địa bàn huyện năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, có ý nghĩa thiết thực, đóng góp tích cực trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, quản lý xã hội, phát triển con người cả về thể lực, trí tuệ…
 
dsc 0985
Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2020

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chủ động tham mưu quán triệt và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực công tác khoa giáo; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, của huyện về các lĩnh vực khoa giáo và kết quả hoạt động của các ngành trong khối./.
 
Bích Thủy - BTG 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay750
  • Tháng hiện tại15,890
  • Tổng lượt truy cập881,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây