Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận tiếp tục ra sức xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thứ tư - 18/12/2019 22:13 2.362 0
Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận tiếp tục ra sức xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
 Cách đây 75 năm, Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chỉ thị Bác Hồ nêu rõ: “...Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang...”. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có một đội quân chủ lực làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Ngày 22/12/1944 được lấy làm ngày thành lập cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
                                                                                                                           
Cách đây 75 năm, Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chỉ thị Bác Hồ nêu rõ: “...Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang...”. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có một đội quân chủ lực làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Ngày 22/12/1944 được lấy làm ngày thành lập và cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, với quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đã lãnh đạo lực lượng vũ trang của huyện cùng với nhân dân nhất tề vùng lên giành lấy chính quyền về tay nhân dân.
Để lãnh đạo sâu sát và kịp thời chủ động ứng phó đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Tỉnh ủy Rạch Giá chủ trương thành lập Huyện Vĩnh Thuận vào tháng 01 năm 1964 gồm 4 xã: Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa. Đồng chí Trương Văn Trường ( Hai Thiết) làm Bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào làm phó bí thư thường trực. Đồng chí Nguyễn Thành Lân ( Bãy Tam), Ủy viên thường vụ phụ trách tuyên huấn - tổ chức. Đồng chí Năm Bùi, Phụ trách quân sự. Đồng chí Lê Thành Sót ( Tư Búa ) phụ trách an ninh. Đồng chí Mai Thanh Tòng (Tám Nhãn) phụ trách xã Vĩnh Phong. Toàn huyện lúc này có 140 đảng viên, các xã đều có chi ủy từ 5 đến 7 đồng chí. Các ban ngành đoàn thể cấp huyện lần lượt được hình thành: Tổ chức, Tuyên huấn, Ban chỉ huy huyện đội, An ninh, Binh vận, Dân y, Giao bưu và ủy ban Mặt trận; Ban chấp hành các đoàn thể Nông Dân, Thanh Niên, Phụ Nữ giải phóng mỗi ban đều có từ 3 đến 5 đồng chí đủ sức hoạt động.
Ngay sau khi thành lập huyện, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy Vĩnh Thuận đã phát động sâu rộng từ trong đảng viên ra quần chúng nhân dân hiểu được âm mưu, hành động của địch.Triển khai kế hoạch xây dựng xã, ấp chiến đấu, xây dựng vùng căn cứ kháng chiến của ta. Từ đó đảng viên, nhân dân rất hăng hái tham gia các phong trào sôi nổi, đắp hầm trong nhà chống ô buýt, đào hầm ngoài vườn tránh máy bay bắn phá, ném bom. Đào chiến hào, công sự chiến đấu, trồng cây tạo địa hình, địa vật. Nhiều người tự mình đánh địch bằng vũ khí thô sơ, vừa đấu tranh chống địch bắn phá, vừa tuyên truyền vận động binh sỹ địch…
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 04 năm 1964 quân dân huyện cùng với trung đoàn 96, tiểu đoàn 306, 309 của quân khu đã tấn công chi khu Kiên Long, đánh trận địa pháo, cơ quan hành chính của địch, trụ sở tề xã và căn cứ bảo an của huyện. Trận đánh này ta diệt gần 100 tên, phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly. Thừa thắng ta đánh địch tiếp viện trên cả đường bộ, đường thủy và đường không gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Trong 7 ngày đêm liên tục chiến đấu, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 500 tên địch, bắn cháy và hư 10 máy bay, thu nhiều vũ khí có giá trị. Chiến thắng lớn của trận đánh này giáng cho địch một đòn rất đau. Làm thất bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, mở rộng vùng giải phóng phá ấp chiến lược đẩy mạnh phong trào đấu tranh giành độc lập, tạo niềm tin cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng.
Thực hiện kế hoạch bình định với chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, địch dùng mọi thủ đoạn hết sức tàn bạo, dùng đủ các loại bom pháo, đóng đồn, lấn chiếm khắp nơi. Tại địa bàn huyện Vĩnh Thuận có lúc địch tập trung lực lượng cả 2 đoàn chủ lực (Sư đoàn 21 và Sư đoàn 9), Lữ đoàn A, B thủy quân lục chiến, một “hạm đội nhỏ trên sông” cả trăm chiếc lớn nhỏ, 2 thiết đoàn M 113 gồm 74 chiếc; 32 đại đội bảo an trinh sát, biệt kích, 3 tiểu đoàn pháo binh cơ động cùng nhiều máy bay kể cả B52, bom 7 tấn. Hết sức nguy hiểm là địch dùng chiến thuật trực thăng “nhảy dù cóc”, một ngày đánh hai, ba điểm. Ban đêm máy bay chiến đấu của địch thả pháo sáng bắn phá vào nhà dân, vào cơ quan, vào đường dây chuyển quân, vũ khí…có thể nói tiếng bom, tiếng pháo, tiếng súng đánh phá của địch ầm ĩ suốt ngày đêm. Ở vùng kềm địch kiểm soát gắt gao không cho dân về ruộng, vườn cũ để tiếp tế lương thực, thuốc men, cung cấp tin tức cho ta nhằm cắt đứt quan hệ giữa dân với cách mạng hòng tiêu diệt Đảng. Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn của Đảng bộ huyện.
Những năm 1969 – 1972 địch liên tiếp 3 lần mở chiến dịch bình định “nhổ cỏ U Minh” tập trung lực lượng, kể cả lực lượng tổng dự bị Trung ương ngụy như thủy quân lục chiến, biệt động quân…với vũ khí hiện đại B52, pháo bầy với nhiều chiến thuật tân kỳ như hạm đội nhỏ trên sông…đánh ác liệt liên tục, đóng đồn lấp kính U Minh…Nhưng lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận đã nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tự lực tự cường. Bằng truyền thống cách mạng, bất khuất của nhân dân. Đảng bộ Huyện Vĩnh Thuận đã giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tinh thần cách mạng tiến công. Vượt qua mọi khó khăn gian khỗ, sẵn sàng chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Vĩnh Thuận là một huyện vùng căn cứ cách mạng, củng là huyện trọng điểm bị đánh phá, lấn chiếm của địch. Đồng thời kẻ thù cũng tập trung vơ vét, phá hoại nhân tài, vật lực nơi đây để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tập trung lực lượng đông và mạnh như quân bảo an, dân vệ, địa phương, chủ lực (sư đoàn 9, sư 21)…tăng cường bộ máy kềm kẹp, bọn biệt khu U Minh, tình báo, công an, gián điệp, tâm lý chiến, sử dụng bọn địa chủ, lưu manh phản động ác ôn, bọn đầu hàng phản bội. Hơn thế nửa chúng còn sử dụng những phương tiện chiến tranh hiện đại và các chiến thuật như trực thăng vận (nhảy dù, đổ quân), pháo đài bay B.52, thiết xa vận, hạm đội nhỏ trên sông…đánh phá, rải chất độc hóa học để phá hoại địa hình, tiêu diệt cán bộ và nhân dân ta. Chúng mở hàng ngàn cuộc càn quét đánh phá và mở chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh” để quyết giành dân, giành đất với ta. Song quân và dân huyện Vĩnh Thuận vẫn kiên cường bám trụ quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù.
Trong hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược huyện Vĩnh Thuận có 2.073 liệt sỹ, trong đó có 43 nữ, hơn 4.000 cán bộ đảng viên, chiến sỹ, du kích và dân bị địch bắt tù đày, tra tấn tàn phế, nhiều người đã hy sinh, có 987 thương bệnh binh. Trên 12.000 nam, nữ thanh niên đi chiến đấu ở địa phương và khắp các chiến trường, có 62 gia đình từ 2 đến 5 con là liệt sỹ, có những gia đình tiển đưa đứa con thân yêu duy nhất hoặc người con cuối cùng lên đường đi bộ đội chiến đấu, có gia đình có 2 thế hệ là bộ đội đánh Pháp, chống Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Vĩnh Thuận đã đánh 670 trận, diệt và làm bị thương hơn 4.000 tên địch, trong đó có 15 cố vấn mỹ, bắt sống trên 1.000 và làm rã ngũ 2.000 binh sỹ, thu trên 1.000 súng, bắn rơi 16 máy bay, bắn hư 6 chiếc khác, diệt 9 xe bọc thép M113. Với những thành tích và chiến công đó ngày 20 tháng 12 năm 1994 chủ tịch nước CHXH Việt Nam đã tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận. Các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong (trước đây) được phong tặng xã anh hùng. Có 04 cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là: Đặng Công Nhân ( tức Đặng Chí Anh ), liệt sỹ Phạm Thành Lượng (tức Phạm Truyền Thống), liệt sỹ Mai Văn Trương, Mai Thành Tâm.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và quân dân Vĩnh Thuận luôn chung thuỷ sắc son, tạo thành căn cứ cách mạng vững chắc, nuôi chứa cán bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Mảnh đất và con người nơi đây đã từng nuôi chứa, bảo vệ an toàn nhiều cán bộ lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ và đóng góp sức người, sức của góp phần quan trọng vào chiến thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.
Năm 1978 khi bọn phản động Pônpốt - Iêngxary tiến công xâm lược Hà Tiên, Quân và dân Kiên Giang nói chung, Vĩnh Thuận nói riêng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc; nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang phải chịu hy sinh, mất mát để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc. Trong mười năm làm nhiệm vụ giúp bạn, lực lượng vũ trang huyện đã góp phần phát huy tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, cùng quân và dân tỉnh bạn Kampốt đoàn kết chiến đấu, giữ vững địa bàn, giúp bạn xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang; cứu đói, cứu đau, giúp nhân dân bạn ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Tự hào với truyền thống vẽ vang đó, trong thời gian tới lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận sẽ phát huy những thành quả đạt được mà các thế hệ cha, anh đã hi sinh xương máu dày công dựng nên. Tiếp tục đoàn kết, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân vững chắc. Ra sức xây dựng quê hương Vĩnh Thuận anh hùng ngày càng giàu đẹp.
 
      Võ Thanh Xuân
                                                                                                                                 Trưởng ban tuyên giáo Huyện Ủy

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay5,217
  • Tháng hiện tại154,204
  • Tổng lượt truy cập5,195,865
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây