Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận: Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm - 05/09/2019 22:19 58 0
Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận: Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh
 Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt. Trong đó, Người quan tâm đến “đức” và “tài” nhất là phải rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Qua 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chủ Tịch, Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận luôn xác định: rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện trong giai đoạn hiện nay.
 
 Đồng chí Mai Hoàng Khởi, bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận khẳng định: Trước hết là tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên xem đây là nội dung cần thiết, quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nhằm: “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “tập trung thực hiện mục tiêu: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”…
Từ đó đã tập trung triển khai quán triệt các Nghị quyết Trung ương khóa XII trong toàn đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 98,40% trở lên; đến nay tất cả cán bộ, đảng viên hoàn thành viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt trong thực hiện kết quả giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đảng bộ huyện (2015-2020).
Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII đã có 36 tập thể, 68 cá nhân được huyện khen thưởng. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 
Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi đảng ủy trực thuộc triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cùng các quy định “Về những điều đảng viên không được làm”, quy định số 101-QÐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, quy định số 124-QĐ/TW về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, quy định số 109-QĐ/TW về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên” quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”...
Thực hiện qui định số 55 QĐ/TW của Bộ chính trị, công văn 283-CV/TƯ ngày 5/1/2017 của Tỉnh uỷ Kiên Giang về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Đồng chí Lê Văn Lai (Mười Hùng) nguyên bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thuận cho rằng: ông nhận thấy phần lớn cán bộ, đảng viên của huyện Vĩnh Thuận đã luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ luôn vì Đảng, vì nhân dân mà hết lòng, hết sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, kiêu ngạo, tham ô, tham nhũng, lãng phí; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn nghiêm khắc, thường xuyên tự phê bình và phê bình...
Thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. Vì vậy, qua đánh giá chất lượng cơ sở Đảng năm 2018 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã khen thưởng 08 tổ chức cơ sở đảng đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng uỷ cơ sở khen thưởng 20 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cấp uỷ các cấp đã khen thưởng cho 368 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó Ban thường vụ Huyện uỷ khen 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục.
Nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Huyện uỷ chỉ đạo chặt chẽ, đổi mới, thiết thực. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức ngày hội “Đọc sách và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, Hội thi “giới thiệu quyển sách yêu thích viết về chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức các hội thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội cựu chiến binh…Tổ chức tọa đàm với chủ đề: tác phẩm đạo đức cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện đạo đức đảng viên trẻ huyện Vĩnh Thuận hiện nay… 
Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên, gắn thực hành rèn luyện đạo đức cách mạng với phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây