Ban Tuyên giáo Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thanh Xuân
Điện thoại:0919014162
02973829257
Email: voxuan1979@yahoo.com.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận
Thạc sĩ Văn hóa
Võ Thanh Xuân
2 Dương Út Cưng
Điện thoại:0918553290
02973829257
Email: duongutcung1969@gmail.com
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Hành chính học
Dương Út Cưng
3 Lê Thị Kiều Sương
Điện thoại:0917474060
02973829257
Email: kieusuongvt@gmail.com
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Chính trị học
Lê Thị Kiều Sương
4 Võ Hoàng Nhơn
Điện thoại:0913068633
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Võ Hoàng Nhơn
5 Nguyễn Thị Bích Thủy
Điện thoại:0949213231
02973829257
Email: bichthuy038@gmail.com
Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Cử nhân Chính trị học
Nguyễn Thị Bích Thủy
6 Lê Thúy Kiều
Điện thoại:0852221115
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị
Lê Thúy Kiều
Ban Tuyên giáo các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn
1 Trần Thanh Mến
Điện thoại:0949.392.915
Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học Luật, Đại học Hành chính
Trần Thanh Mến
2 Võ Thanh Tiền
Điện thoại:0918480769
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trung cấp
Võ Thanh Tiền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
3 Lê Văn Cól
Điện thoại:0814056483
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Trung cấp
Lê Văn Cól
4 Nguyễn Thiện Minh
Điện thoại:0917868758
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Cử nhân luật
Nguyễn Thiện Minh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
5 Đặng Văn Nguyện
Điện thoại:0947311788
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
CNTT
Đặng Văn Nguyện
6 Phạm Huỳnh Kim Chư
Điện thoại:0853084378
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Đại học du lịch
Phạm Huỳnh Kim Chư
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
7 Hồ Văn Minh
Điện thoại:0948237875
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học Hành chính
Hồ Văn Minh
8 Võ Thị Diền
Điện thoại:0918428334
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Đại học
Võ Thị Diền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
9 Trần Văn Lập
Điện thoại:0915881277
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Trần Văn Lập
10 Trương Hoàng Lên
Điện thoại:0915228006
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
ThS Luật Kinh tế
Trương Hoàng Lên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
11 Lê Vũ Thuyết
Điện thoại:0918553290
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học hành chính
Lê Vũ Thuyết
12 Bành Hoàng Anh
Điện thoại:0943371431
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
Cử nhân Luật
Bành Hoàng Anh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
13 Phan Việt Thúy
Điện thoại:0945951959
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Phan Việt Thúy
14 Nguyễn Thị Lanh
Điện thoại:0946167420
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
Đại học Luật
Nguyễn Thị Lanh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
15 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:0919623160
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Nguyễn Thành Trung
16 Hồ Hoàng Nhựt
Điện thoại:0944266076
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
Đại học Luật
Hồ Hoàng Nhựt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây