Ban Tuyên giáo Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thanh Xuân
Điện thoại:0919014162
02973830257
Email: voxuan1979@yahoo.com.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Thanh Xuân
2 Lê Văn Gìn
Điện thoại:0919745370
02973830257
Email: levangin@gmail.com
Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Văn Gìn
3 Nguyễn Thị Bích Thủy
Điện thoại:0949213231
02973829257
Email: bichthuy038@gmail.com
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Nguyễn Thị Bích Thủy
4 Võ Hoàng Nhơn
Điện thoại:0913068633
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Võ Hoàng Nhơn
5 Trần Thị Chuyền
Điện thoại:0823614489
02973829257
Email: tranthichuyen.kg82@gmail.com
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Trần Thị Chuyền
6 Lâm Vũ Hải
Điện thoại:0943246990
02973829257
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Lâm Vũ Hải
Ban Tuyên giáo các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn
1 Trần Văn Mãnh
Phó Bí thư TT Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Trần Văn Mãnh
2 Võ Thanh Tiền
Điện thoại:0918480769
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trung cấp
Võ Thanh Tiền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
3 Lê Văn Cól
Điện thoại:0814056483
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Trung cấp
Lê Văn Cól
4 Nguyễn Thiện Minh
Điện thoại:0917868758
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Cử nhân luật
Nguyễn Thiện Minh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
5 Đặng Văn Nguyện
Điện thoại:0947311788
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
CNTT
Đặng Văn Nguyện
6 Phạm Huỳnh Kim Chư
Điện thoại:0853084378
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Đại học du lịch
Phạm Huỳnh Kim Chư
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
7 Mai Thanh Nhã
Điện thoại:0919841415
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học Luật
Mai Thanh Nhã
8 Võ Thị Diền
Điện thoại:0918428334
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Đại học
Võ Thị Diền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
9 Trần Văn Lập
Điện thoại:0915881277
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Trần Văn Lập
10 Trương Hoàng Lên
Điện thoại:0915228006
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
ThS Luật Kinh tế
Trương Hoàng Lên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
11 Lê Vũ Thuyết
Điện thoại:0918553290
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học hành chính
Lê Vũ Thuyết
12 Bành Hoàng Anh
Điện thoại:0943371431
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
Cử nhân Luật
Bành Hoàng Anh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
13 Phan Việt Thúy
Điện thoại:0945951959
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Phan Việt Thúy
14 Nguyễn Thị Lanh
Điện thoại:0946167420
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
Đại học Luật
Nguyễn Thị Lanh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
15 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:0919623160
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Nguyễn Thành Trung
16 Nguyễn Kim Chi
Điện thoại:0844381921
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
Đang học Đại học
Nguyễn Kim Chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây