Ban Tuyên giáo các Xã, Thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thanh Mến
Điện thoại:0949.392.915
Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học Luật, Đại học Hành chính
Trần Thanh Mến
2 Võ Thanh Tiền
Điện thoại:0918480769
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Thuận
Trung cấp
Võ Thanh Tiền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Cól
Điện thoại:0814056483
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Trung cấp
Lê Văn Cól
2 Nguyễn Thiện Minh
Điện thoại:0917868758
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
Cử nhân luật
Nguyễn Thiện Minh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Văn Nguyện
Điện thoại:0947311788
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
CNTT
Đặng Văn Nguyện
2 Phạm Huỳnh Kim Chư
Điện thoại:0853084378
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Phong
Đại học du lịch
Phạm Huỳnh Kim Chư
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Văn Minh
Điện thoại:0948237875
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học Hành chính
Hồ Văn Minh
2 Võ Thị Diền
Điện thoại:0918428334
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc
Đại học
Võ Thị Diền
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Lập
Điện thoại:0915881277
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Trần Văn Lập
2 Trương Hoàng Lên
Điện thoại:0915228006
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nam
ThS Luật Kinh tế
Trương Hoàng Lên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Vũ Thuyết
Điện thoại:0918553290
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học hành chính
Lê Vũ Thuyết
2 Bành Hoàng Anh
Điện thoại:0943371431
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phong Đông
Cử nhân Luật
Bành Hoàng Anh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Việt Thúy
Điện thoại:0945951959
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Phan Việt Thúy
2 Nguyễn Thị Lanh
Điện thoại:0946167420
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Thuận
Đại học Luật
Nguyễn Thị Lanh
Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:0919623160
Phó Bí thư TT Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Đại học
Nguyễn Thành Trung
2 Hồ Hoàng Nhựt
Điện thoại:0944266076
Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Minh
Đại học Luật
Hồ Hoàng Nhựt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây