Kết quả giám sát việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Thứ tư - 03/11/2021 04:27 2.555 0
Mặc dù Kiên Giang bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
1 11 21 img 0686
Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mai Tưởng

Trong phiên họp ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi nghe Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận:

Về ưu điểm:

Công tác triển khai, quán triệt nghị quyết được các cấp ủy đảng quan tâm và tập trung chỉ đạo khá tốt từ khâu chuẩn bị kế hoạch, chương trình hành động đến việc tổ chức các lớp tiếp thu, học tập. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức lớp học; nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ hội nghị được các cơ quan chủ trì tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập, tiếp thu cho cán bộ, đảng viên (Giang Thành, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận...). Việc triển khai nghị quyết vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương đã có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, như: thay đổi hình thức tổ chức để đảm bảo tiến độ triển khai, học tập, tiếp thu nghị quyết và công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Phú Quốc, Gò Quao, Tân Hiệp, An Minh...). Công tác tổ chức, quản lý được thực hiện nghiêm túc, các lớp đều có lãnh đạo chủ trì, phân công cán bộ theo dõi, giám sát (Kiên Hải, U Minh Thượng, Hòn Đất, An Minh, Kiên Lương, Giồng Riềng, Rạch Giá, Hà Tiên...). Báo cáo viên chuẩn bị nội dung trình bày khá chu đáo; đa số cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình, thể hiện qua tinh thần, thái độ nghiêm túc trong tiếp thu, học tập nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân với nhiều kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Giang Thành, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Phú Quốc, Kiên Hải...).

Nhiều huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số đảng bộ cơ sở đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở đơn vị mình (Kiên Hải, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành, Hòn Đất, Gò Quao; xã Bãi Thơm, phường An Thới (Phú Quốc); xã Đông Hưng B, xã Vân Khánh Tây (An Minh); xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao)...). Trên 90% chương trình, kế hoạch, đề án, dự án... cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết ở cấp huyện và 92% chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết ở cấp xã đã hoàn thành việc xây dựng và đang tổ chức triển khai thực hiện (đúng tiến độ 67% ở cấp huyện và 76% ở cấp xã).

Công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt (Gò Quao, Phú Quốc, Hòn Đất, Kiên Hải, Châu Thành, Công an, Biên phòng, Tỉnh đội...). Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Các cấp ủy đảng, đảng viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Một số huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc triển khai nghị quyết đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra (Biên phòng, Quân sự, Hòn Đất, Giang Thành, Phú Quốc, An Biên, Châu Thành, Giồng Riềng, Hà Tiên...).

Về hạn chế: 

Do tập trung vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nên công tác triển khai, quán triệt nghị quyết ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm so với kế hoạch (10 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Hiệp; một số chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; An Minh, Kiên Lương, Rạch Giá, Kiên Hải; xã Tân Thuận (Vĩnh Thuận); phường Dương Đông (Phú Quốc)...). Một vài nơi các tổ chức cơ sở đảng không tổ chức được các lớp tập trung mà giao cho các chi bộ trực thuộc tự triển khai học tập nên chất lượng chưa cao (một số tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tân Hiệp, Rạch Giá). Một số báo cáo viên chuẩn bị nội dung triển khai chưa kỹ, còn sơ sài, chưa nêu được những nội dung cốt lõi của nghị quyết; trình bày thiếu hấp dẫn, chủ yếu đọc văn bản (Một số đảng bộ sơ sở thuộc Hà Tiên, Giang Thành, Gò Quao, Châu Thành...). Tinh thần và thái độ học tập của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nghiêm túc, còn đi trễ, về sớm, nghe điện thoại, giải quyết công việc trong giờ học... Công tác quản lý các lớp học có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viêncòn lúng túng, đối phó trong viết bài thu hoạch, chưa gắn kết được yêu cầu nội dung nghị quyết với chức năng, nhiệm vụ được giao; cấp ủy một số nơi thiếu quan tâm xem xét, cho ý kiến bản thu hoạchcủa cán bộ, đảng viên (xã Dương Tơ (Phú Quốc), xã Tân Thạnh (An Minh)...).

Việc xây dựng, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết ở một số nơi cả cấp huyện và cấp xã còn chậm, chưa đảm bảo theo thời gian quy định (Hà Tiên, U Minh Thượng, An Minh, Kiên Hải, Kiên Lương, Hòn Đất; một số chi, đảng bộ thuộc Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Rạch Giá; xã Cửa Cạn (Phú Quốc)...). Một số cấp ủy chưa thực hiện tốt việc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và báo cáo với cấp ủy cấp trên (Rạch Giá, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, U Minh Thượng). Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng, từng lúc còn e ngại, chưa tích cực tham gia hoạt động của ban chỉ đạo và tổ 35 huyện, thành ủy; số ít cán bộ, đảng viên chia sẻ tham gia bình luận những thông tin trái chiều, gây hiệu ứng ngược trên không gian mạng. Công tác kiểm tra, giám sát ở một vài cấp ủy huyện (Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Rạch Giá...)và đa số đảng ủy xã, phường, thị trấn chậm được triển khai. Công tác tuyên truyền nghị quyết ra đoàn viên, hội viên còn nhiều khó khăn; các đoàn thể chưa xây dựng được nội dung học tập riêng cho từng đối tượng đoàn viên, hội viên, hình thức triển khai chưa phong phú, hấp dẫn; tỷ lệ tuyên truyền ra dân ở một số địa phương còn thấp (An Minh (30%), Hòn Đất (35,72%), Phú Quốc (50%), Rạch Giá (55%), Kiên Lương (58%)...). Các phương tiện thông tin đại chúng tuy có mở chuyên mục tuyên truyền nghị quyết, nhưng thời lượng còn ít. Việc chỉ đạo, hướng dẫn báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt triển khai, học tập từng lúc chưa kịp thời. Thiết bị, phương tiện để kết nối đường truyền hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chưa đồng bộ, dẫn đến chất lượng âm thanh, hình ảnh từng lúc không ổn định. Hội trường, phòng họp trực tuyến của các huyện, thành ủy tương đối nhỏ, nên hạn chế số lượng, thành phần tham dự hội nghị; thiết bị, phương tiện kết nối đường truyền từ cấp huyện đến cấp xã rất nhiều nơi chưa được đầu tư, trang bị (Rạch Giá, Hòn Đất, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Kiên Lương, An Minh, Gò Quao...). 

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo:

-  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, tránh tình trạng qua loa, hình thức.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức triển khai, học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Lựa chọn báo cáo viên đủ năng lực, phẩm chất và có kỹ năng truyền đạt tốt, sinh động để phổ biến, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ các lớp triển khai, học tập, quán triệt; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy phải có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở chỉ đạo triển khai các lớp tiếp theo đạt hiệu quả hơn.

- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả (An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Châu Thành, Kiên Lương). Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng (Rạch Giá, Gò Quao, Vĩnh Thuận...). Các văn bản cụ thể hóa phải sát hợp với tình hình thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện bảo đảm tính khả thi và lộ trình thực hiện, tránh chung chung, rập khuôn, sao chép. 

- Lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án... đã ban hành, chú ý bố trí đủ các nguồn lực để thực hiện; giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đã đề ra. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, trên internet, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, sinh hoạt đoàn thể, tổ nhân dân tự quản… và các hình thức khác phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các vấn đề dư luận quan tâm. Đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phần tử xấu trên internet, mạng xã hội. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy cấp trên, đi đôi với tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. Chỉ đạo mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội đối với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế. Kịp thời biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt; góp ý, phê bình những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết. 
Nguyễn Thanh Phong
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay3,276
  • Tháng hiện tại106,005
  • Tổng lượt truy cập3,151,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây