STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 13-KH/BTGHU 25/07/2021 Kế hoạch số 13-KH/BTGHU ngày 25-7-2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thông điệp, khẩu hiệu cổ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 12-KH/BTGHU 21/07/2021 Kế hoạch số 12-KH/BTGHU ngày 21-7-2021, của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
3 VĂN BẢN 05/07/2021 Tài liệu tham khảo Cuộc thi viết tìm hiểu văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
4 63-CV/BTG 24/06/2021 Công văn số 63-CV/BTG, ngày 24-6-2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Gợi ý trả lời bộ câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”
5 10-KH/BTG 08/06/2021 Kế hoạch số 10-KH/BTG, ngày 08/6/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”
6 600/CĐ-BCĐ 05/05/2021 điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19
7 Tài liệu hỏi đáp bầu cử 03/03/2021 Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
8 Số 01-TB-UBBC 03/03/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
9 Số 04-TB/BCĐ 02/03/2021 Thông báo triệu tập lớp tập huấn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không giang mạng
10 Số 01-TB/BCĐ 02/03/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11 Số 01/QĐ-UBBC 25/02/2021 Quyết định thành lập Tiều ban Thông tin tuyên truyền
12 Số 02/QĐ-UBBC 25/02/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Số 23/KH-UBND 23/02/2021 Quyết định tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ X
14 Số 12-HD/BTG 22/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiệu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
15 Số 11- HD/ BTGHU 19/02/2021 Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
16 Số 03-QĐ/BCĐ 19/02/2021 Quyết định thành lập Tổ thư ký Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
17 18-KH/UBBC 09/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
18 1053/QĐ-BYT 06/02/2021 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nay công cộng.
19 BC/BTG 26/01/2021 Dự thảo Báo cáo tình hình công tác Tuyên giáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
20 BC/BTG 26/01/2021 Báo cáo công tác Khoa giáo năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
21 BC/BTG 26/01/2021 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
22 BC/BTG 26/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện về công tác lịch sử Đảng năm 2020
23 Số 18-BC/BTG 11/11/2020 Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2020
24 Số 19-BC/BTG 11/11/2020 Báo cáo tình hình an ninh tư tưởng và trật tự xã hội tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
25 Số 01-CV/BTGTU 19/10/2020 Công văn và Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
26 Số 16-BC/BTG 13/10/2020 Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2020
27 Số 15-BC/BTG 13/10/2020 Báo cáo tình hình an ninh tư tưởng và trật tự xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
28 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
29 Số 09-BC/BTG 17/09/2020 Báo cáo công tác tuyên giáo quý III và chương trình công tác quý IV năm 2020
30 3888/QĐ-BYT 08/09/2020 Quyết định về việc ban hành sổ tay "Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"
31 Số 01-CV/BTG 11/07/2020 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
32 Số 261-BC/BTG 18/05/2020 Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 05 và chương trình công tác tháng 06 năm 2020
33 447/QĐ-TTg 01/04/2020 Công bố dịch COVID-19
34 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
35 45/TANDTC-PC 30/03/2020 Xét xử Tội phạm liên quan đển phòng, chống dịch bệnh COVID-19
36 15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19
37 Số 209-CV/BTG 04/02/2020 Công văn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
38 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định quy định xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
39 219/QĐ-BYT 29/01/2020 Quyết định về việc bổ sung bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
40 Số 205-CV/BTG 31/12/2019 Tổ chức trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 01-2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức
41 Số 231-BC/BTG 15/10/2019 Báo cáo giao ban các ngành khối Khoa giáo 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng quý IV năm 2019
42 Dự thảo 19/09/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình công tác tuyên giáo; an ninh tư tưởng, trật tự xã hội và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 09 tháng đầu năm và chương trình công tác quý IV năm 2019
43 Dự thảo 19/09/2019 Báo cáo tóm tắt tình hình công tác tuyên giáo; an ninh tư tưởng, trật tự xã hội và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 09 tháng đầu năm và chương trình công tác quý IV năm 2019
44 192-CV/BTG 16/09/2019 Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
45 189-CV/BTG 10/09/2019 Công văn về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"
46 214-BC/BTG 30/08/2019 Báo cáo tình hình công tác tuyên giáo tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2019
47 217-BC/BTG 30/08/2019 Báo cáo tình hình công tác tuyên giáo 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2019
48 218-BC/BTG 20/08/2019 Báo cáo tình hình an ninh tư tường và trật tự xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2019
49 83-KH/HU 12/08/2019 Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)
50 16-HD/BTGHU 10/08/2019 Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2019-2024
Tìm kiếm văn bản
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,650
  • Tháng hiện tại6,965
  • Tổng lượt truy cập1,098,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây