Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg

Thứ tư - 21/07/2021 11:15 64 0
Ngày 21/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có Công văn số 209-CV/TU, về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu nội dung Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 
img 1536 1
 
Kiên Giang dãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 19/7/2021 đến ngày 1/8/2021.
Ảnh: Mai Tưởng

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh ta. Ngày 17/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND, ngày 18/7/2021 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 1/8/2021.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm tình hình, nhận thấy: Kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một số địa phương và một bộ phận người dân chưa cao, chưa tuân thủ đúng quy định theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật chặt chẽ; một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Để thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan nhanh trong cộng đồng, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Trong đó:

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và sự chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các tầng lớp nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết... Các cơ quan, đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50%. Việc thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người dân. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định, với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm túc ở địa phương, đơn vị mình quản lý.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, các địa phương cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp và có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhất là kiểm tra, giám sát chặt chẽ giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố...; hạn chế nhiều hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa sự giao lưu, gặp gỡ giữa người với người. Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập đã xảy ra vừa qua trong phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả. Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở, trong đó có lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể nhân dân, các tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Chủ động rà soát mở rộng các khu cách ly nhằm bảo đảm năng lực cách ly trong trường hợp dịch bùng phát ở từng địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác; bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng các phương án phòng ngừa các phản ứng cực đoan, chống đối việc giãn cách gây mất ổn định xã hội. Huy động tổng lực các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở (dân phòng, bảo vệ dân phố, lực lượng xung kích an ninh...) tham gia cùng hệ thống chính trị ở cơ sở để phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ động rà soát và đề xuất cụ thể yêu cầu hỗ trợ về nhân lực, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả. 

- Các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch; để nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, giả, lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, bịa đặt.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, ủng hộ, chia sẻ, tự giác và tích cực thực hiện các yêu cầu, quy định về giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch; đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển của tỉnh nói riêng và vì sự phát triển của đất nước nói chung.

- Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch;vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm theo dõi chỉ đạo sâu sát tình hình dịch bệnh ở địa phương mình được phân công theo dõi. Bí thư các huyện, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp tình hình báo cáo kết quả phòng, chống dịch Covid-19 với Thường trực Tỉnh ủy.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,371
  • Tháng hiện tại54,458
  • Tổng lượt truy cập1,241,545
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây