Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

Thứ tư - 12/04/2023 21:33 978 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

Xác định kinh tế tập thể (KTTT) có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thời gian qua, huyện Vĩnh Thuận đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp, nhằm nâng cao đời sống, vật chất người dân ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện Vĩnh Thuận hiện có 23 Hợp tác xã (HTX) và 01 Quỹ tín dụng nhân dân, trong đo có 19 HTX nông nghiệp, với tổng số 474 thành viên, diện tích 1.007,15ha, vốn điều lệ 3 tỷ 266 triệu đồng và 80 Tổ hợp tác. Nhận thức vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện nói chung, trong phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng; các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cấp xã đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, trọng tâm là HTX nông nghiệp và đã được những kết quả tích cực, các HTX hoạt động từng bước tuân thủ theo đúng Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Kết quả hoạt động, qua đánh giá có 06 HTX hoạt động từ khá trở lên, 07 HTX hoạt động trung bình, 03 HTX mới thành lập chưa đánh giá; đồng thời, kịp thời củng cố giải thể 03 HTX ngừng hoạt động. Tổ hợp tác có 16 Tổ làm ăn có hiệu quả, 35 tổ trung bình và còn lại yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã thời gian qua cũng bộc lộ không ít bất cập, khó khăn, hạn chế như: (1) Quy mô của kinh tế tập thể, các HTX nông nghiệp phần lớn còn nhỏ, mức vốn bình quân thấp, một số HTX hoạt động cầm chừng, không có phương án sản xuất cụ thể, chưa chủ động trong tìm đối tác ký kết bao tiêu sản phẩm, chưa thực hiện báo cáo tài chính theo quy định. Năng lực quản trị của HTX nhìn chung còn hạn chế, hoạt động của HTX chủ yếu là làm dịch vụ trong nội bộ thành viên, chưa có sự tham gia liên kết theo chuổi cung ứng sản xuất đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, hiệu quả kinh doanh thiếu ổn định, chưa thu hút được nhiều người dân tham gia vào HTX; (2) Tập quán sản xuất của người dân chậm thay đổi, còn tư tưởng làm ăn cá nhân, tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, không chịu thay đổi sang phương thức sản xuất mới, phương thức làm ăn kinh tế tập thể, ngại vào HTX, chưa chủ động trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; (3) Các chính sách về vốn trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX còn dàn trải, khó tiếp cận; các hoạt động hỗ trợ chủ yếu từ các chương trình của tỉnh như: Đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị; (4) công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, Hợp tác xã; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản còn hạn chế, nhất là cấp xã; nhận thức của một bộ phận cán bộ, Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của kinh tế tập thể, HTX chưa đầy đủ, chưa thật sự tin tưởng vào mô hình HTX kiểu mới, có lúc, có nơi còn tư tưởng phân biệt và xem nhẹ vai trò của kinh tế tập thể.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trong thời gian tới, cần tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo 02 cấp huyện, xã tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, nhất là Hợp tác xã nông nghiệp, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang kinh tế nông nghiệp, về xu thế tất yếu phải phát triển kinh tế, hợp tác xã để tạo đồng thuận trong nhân dân góp phần thúc đẩy Hợp tác xã nông nghiệp phát triển.

Hai là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và ủng hộ nhiệt tình của doanh nghiệp và Nhân dân trong đổi mới, phát triển, nâng cao hoạt động của HTX nông nghiệp trong giai đoạn mới. Phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong phát triển HTX nông nghiệp. Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện, xã phải kịp thời kiện toàn nhằm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp quản lý, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, Hợp tác xã theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từng thành viên BCĐ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cả ngành mình trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Ba là, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phải gắn với nhu cầu thị trường và liên kết bao tiêu sản phẩm đối với một số loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện, như: lúa, khóm, rau màu, tôm – lúa,...Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu,...

Bốn là, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt các chính sách có liên quan trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời cho THT, HTX vay vốn phát triển SXKD khi đáp ứng điều kiện.

Năm là, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phát triển KTTT, HTX, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; kịp thời hỗ trợ HTX giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm có xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển KTTT của địa phương và có sơ, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Tin rằng với những giải pháp thiết thực hiệu quả nêu trên, Vĩnh Thuận có nhiều đổi mới trong phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hợp tác xã nông nghiệp trong giai đoạn mới. Từ đó, người dân Vĩnh Thuận sẽ nâng cao thu nhập, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh có cuộc sống hạnh phúc ấm no, phát triển.


ThS. Nguyễn Văn Liên

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay5,217
  • Tháng hiện tại153,874
  • Tổng lượt truy cập5,195,535
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây