KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Thứ năm - 20/06/2019 03:29 1.920 0
KẾ HOẠCH PHỐI HỢPTổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận anh hùng (chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,sự kiện 55 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận gắn với chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp)
ĐẢNG BỘ HUYỆN VĨNH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          BAN TUYÊN GIÁO
            HUYỆN ĐOÀN
Vĩnh Thuận,ngày10 tháng 01 năm 2019
                     * * *  
Số: 57-KH/BTG-HĐ  
 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử  Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận anh hùng  (chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện 55 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận gắn với chào mừng  Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp)
          --------------------------------------------------------------
    
          Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
Căn cứ Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử Đảng bộ huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (01/1964 - 01/2019), 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và truyền thống cách mạng của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận nói riêng. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội thi phải được tổ chức trong không khí vui tươi, đoàn kết, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm và có tính giáo dục cao.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ THI
Chủ đề: Tìm hiểu kiến thức lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận (chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 55 năm thành lập Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận; chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp).
1. Đối tượng: Là đoàn viên 03 Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện (Đoàn trường THPT Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Phong).
2. Số lượng: 03 đội                                                    
- Trường THPT Vĩnh Thuận: 01 đội.
- Trường THPT Vĩnh Bình Bắc: 01 đội.
- Trường THPT Vĩnh Phong: 01 đội
Mỗi đội đăng ký ít nhất 5 thành viên tham gia (3 nam, 2 nữ).
3. Thời gian: Dự kiến bắt đầu vào lúc 17 giờ, ngày 27/01/2019 (nhằm ngày 22/12/2018 Al - Chủ nhật).
4. Địa điểm: Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (Khu phố Vĩnh Phước 1 - Thị trấn Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận - Kiên Giang).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Nội dung:
Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận, về vùng đất, con người, về các địa danh di tích lịch sử huyện Vĩnh Thuận.
2. Hình thức: Tổ chức Chương trình sân khấu hóa, bao gồm 04 phần thi:
* Phần 1: Tự giới thiệu (50 điểm)
- Mỗi đội xây dựng tiết mục tự giới thiệu về đơn vị mình và mục đích đến với Hội thi: đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa nội dung Chủ đề Hội thi.
- Hình thức thể hiện: Hoạt cảnh, thuyết trình, thơ, ca, hò, vè, múa, hát… hoặc có thể kết hợp nhiều hình thức tùy theo nội dung kịch bản giới thiệu của từng đơn vị.
- Thời gian: Mỗi đội có tối đa 07 phút để thể hiện, quá thời gian quy định 01 phút bị trừ 05 điểm.
- Lưu ý: Ở phần thi này, BGK sẽ đánh giá cao các kịch bản có đầu tư nội dung, có sử dụng trực quan sinh động, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc… để minh họa cho phần thi.
* Phần 2: Trắc nghiệm kiến thức (100 điểm)
- Mỗi đội trả lời 10 câu hỏi.
- Hình thức: Ban tổ chức sẽ trình chiếu câu hỏi trên màn hình và MC sẽ đọc nội dung câu hỏi cho các đội dự thi trả lời. Các đội chọn đáp án đúng A, B, C, D và đồng loạt trả lời.
- Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây, mỗi đáp án đúng là 10 điểm.
- Nội dung: Tìm hiểu lịch sử truyền thống 55 năm huyện Vĩnh Thuận hình thành và phát triển.
* Phần 3: Vẽ tranh (50 điểm)
- Mỗi đội vẽ một bức tranh giới thiệu về huyện Vĩnh Thuận hoặc 1 địa điểm lịch sử của Đảng bộ huyện như khu di tích Ranh Hạt, khu di tích Xẻo Gia, Khu tập kết 200 ngày đêm tại Vàm Chắc Băng, chứng tích của kẻ thù tại Rừng Tràm Ban Biện Phú, di chỉ văn hóa óc eo Cạnh Đền.
- Thời gian: Mỗi đội có tối đa 15 phút để thể hiện, quá thời gian quy định 01 phút bị trừ 02 điểm.
* Phần 4: Thuyết trình (50 điểm)
- Các đội dự thi tham gia thuyết trình về bức tranh của đội mình vừa tham gia thi vẽ ở phần 3.
- Thời gian: Mỗi đội có tối đa 10 phút để thể hiện, quá thời gian quy định 01 phút bị trừ 02 điểm.
3. Điều kiện dự thi:
          - Thí sinh tham gia Hội thi phải đảm bảo đúng danh sách đã đăng ký với Ban Tổ chức; trường hợp có thay đổi thí sinh và nội dung đã đăng ký, các đơn vị phải đăng ký lại với Ban Tổ chức Hội thi ít nhất là 04 ngày trước ngày diễn ra Hội thi.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham gia cho 01 Đội dự thi, các thí sinh tham gia phải là đoàn viên của 03 đoàn trường THPT Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Phong.
- Mỗi Đội dự thi phải tham gia đầy đủ các phần thi. Đơn vị nào không tham gia đầy đủ các phần thi sẽ không được xem xét để xếp hạng.
- Trang phục: các thí sinh dự thi mặc trang phục gọn ràng phù hợp với nội dung tham gia dự thi.
- Lưu ý: Các đội dự thi sẽ được bốc thăm để xác định thứ tự đội dự thi theo từng hình thức thi. Ban Tổ chức Hội thi sẽ bố trí lịch bốc thăm trước thời gian diễn ra Chương trình sân khấu hóa. Đơn vị nào không tham gia bốc thăm xem như không tham gia cuộc thi.
4. Quy định về cách thức tính điểm:
          - Điểm thi cơ cấu theo thang điểm 250 là tổng số điểm thi của các phần thi:
          + Phần thi tự giới thiệu: 50 điểm.
+ Phần thi trắc nghiệm kiến thức: 100 điểm.
+ Phần thi vẽ tranh: 50 điểm
+ Phần thi thuyết trình: 50 điểm
          - Điểm của từng nội dung là điểm trung bình cộng của các giám khảo.
          - Thứ hạng các đội được xếp theo tổng số điểm của từng nội dung tính từ cao xuống thấp.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Dựa vào thành tích mà các Đội dự thi đạt được, Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao các giải thưởng, cụ thể như sau:
- 01 giải nhất toàn đoàn:                                          1.500.000 đồng.
- 01 giải nhì toàn đoàn:                                          1.000.000 đồng.
- 01 giải khuyến khích:                                               500.000 đồng.
- 02 giải chuyên đề (mỗi giải 300.000 đồng)                       600.000 đồng.  
Tổng cộng: 05 giải                                                        3.600.000 đồng           
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Ban Thường vụ Huyện Đoàn
- Triển khai kế hoạch đến các Đoàn trường THPT trong huyện.
- Lập dự trù kinh phí Hội thi.
- Xây dựng kịch bản chi tiết Hội thi.
- Phối hợp chuẩn bị âm thanh, sân khấu, bố trí ghế ngồi cho đại biểu.
- Thông báo phân bổ lực lượng đoàn viên tham gia & cổ vũ.
- Phân công cán bộ phục vụ, đảm bảo công tác hậu cần trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Chịu trách nhiệm mời đại biểu tham dự.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.
- Chịu trách nhiệm về bộ câu hỏi phần thi trắc nghiệm kiến thức và thẩm định các nội dung dự thi của các đơn vị tham dự.
- Thiết kế đặt và treo các băng rol tuyên truyền.
- Chuẩn bị giấy khen cho các đơn vị tham gia hội thi.
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.
- Phân công cán bộ phục vụ, đảm bảo công tác hậu cần trong suốt quá trình diễn ra Hội thi. Phối hợp với Huyện đoàn chuẩn bị âm thanh, sân khấu, treo băng rol tuyên truyền.
3. Các Đoàn trường THPT
- Mỗi đội dự thi chuẩn bị 01 tiết mục giao lưu văn nghệ hát về Đảng, Bác Hồ, huyện Vĩnh Thuận anh hùng.
- Tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí và chọn đoàn viên để thành lập Đội tham gia Hội thi theo tinh thần kế hoạch.
- Tổ chức tập luyện các nội dung tham gia dự thi và tham gia dự thi theo đúng thời gian và địa điểm quy định.
- Gởi danh sách Đội tham dự, nội dung bài thuyết trình về Văn phòng Huyện đoàn trước ngày 18/01/2019 để Ban Tổ chức hội thi tiến hành thẩm định.
4. Các Chi, Cơ sở đoàn trực thuộc
Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cổ vũ Hội thi theo tinh thần thông báo phân bổ lực lượng của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

Trên đây là kế hoạch phối hợp Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận giữa Huyện đoàn và Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  ỦY                                              HUYỆN ĐOÀN
         PHÓ TRƯỞNG BAN                                                    BÍ THƯ


 (Đã ký)                                                                                     (Đã ký)


    Lê Văn Gìn                                                     Trần Sông Hồng
           
Nơi nhận:                                          
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Thường trực Huyện ủy - UBND huyện;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện đoàn;
- Các Đoàn trường THPT;
- Các Chi, Cơ sở đoàn trực thuộc;                                                                                        
- Lưu: VT.                                                                                                                 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây