Ngành Tuyên giáo có 6 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chủ nhật - 31/01/2021 21:18 902 0
Tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
z2306345764067 755c2e15a81ae324cbd268bcbf28dc301

Ngành Tuyên giáo có 6 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

3 đồng chí trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là:

- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm.

3 đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là: 

- Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

- Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà.

Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu tóm tắt quá trình công tác của 6 đồng chí trong ngành Tuyên giáo được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:
 
vo van thuong 1


Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG
Ngày sinh: 13/12/1970

Ngày vào Đảng: 18/11/1993

Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992: Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường

- 1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban

- 1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

- 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

- 2000: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- 2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

- 2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh

- 2004: Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 1/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2011 - 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2014 - 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
dc nguyen hong dien


Đồng chí NGUYỄN HỒNG DIÊN

Ngày sinh: 16/3/1965

Ngày vào Đảng: 24/2/1985

Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1992 - 2/1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

- 3/1996 - 12/2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

- 12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

- 3/2003 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Thái Bình

- 2/2007 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

- 10/2010 - 4/2018: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

- 11/2011- 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2015 - 7/2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2018 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2018 - 5/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/5/2020: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
nguyen manh hung bo tttt 123


Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG

 Ngày sinh: 24/7/1962

Ngày vào Đảng: 10/6/1984

Quê quán: phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 8/1980: Nhập ngũ, học ngoại ngữ để đi Liên Xô học tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự

- 9/1980 - 7/1986: Học viên trường Thông tin Ulianôp-Liên Xô

- 8/1986 - 12/1989: Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 1/1990 - 8/1993: Thượng úy, Trợ lý Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 9/1993 - 8/1995: Đại úy, học viên Đại học Tổng hợp Sydney, Úc

- 9/1995 - 4/1997: Thiếu tá, Trợ lý kỹ thuật Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 5/1997 - 4/1998: Thiếu tá, Phó trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 5/1998 - 5/2000: Thiếu tá, Trung tá, Đảng ủy viên Công ty, Trưởng Phòng Đầu tư phát triển Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 6/2000 - 3/2005: Trung tá, Thượng tá, Đảng ủy viên Công ty, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc

- 4/2005 - 12/2009: Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 1/2010 - 11/2012: Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 12/2012 - 2/2014: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 3/2014 - 12/2015: Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 1/2016 - 5/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 6/2018 - 7/2018: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng

- 7/2018 - 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
le hai binh

Đồng chí LÊ HẢI BÌNH

Ngày sinh: 20/6/1977

Quê quán: huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

- Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương


Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2000: Công tác tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao

- 10/2000 - 12/2003: Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

- 2004: Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

- 9/2005: Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 7/2006: Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 12/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 2012-2013: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 2013-2014: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

- 2/2014 - 4/2017: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

- 4/2017 - 9/2019: Được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3/2019)

- 10/2019: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

- 11/2019: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
vu manh ha


Đồng chí VŨ MẠNH HÀ

Ngày sinh: 4/12/1979

Ngày vào Đảng: 4/4/2003

Quê quán: xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2003-2008: Bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang

- 2008 - 12/2013: Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang

- 12/2013 - 9/2015: Bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

- 9/2015 - 8/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang

- 8/2016 - 5/2018: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang

- 5/2018 - 7/2020: Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020 - 12/2020: Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
hovanmung


Đồng chí HỒ VĂN MỪNG

 Ngày sinh: 2/4/1977

Ngày vào Đảng: 20/5/2003

Quê quán: xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

- 8/2013: Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh nhiệm kỳ 2010-2015

- 7/2015: Tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

- 2016: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
THU HẰNG 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay6,000
  • Tháng hiện tại111,462
  • Tổng lượt truy cập5,153,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây