Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác khoa giáo năm 2022

Thứ tư - 16/02/2022 01:54 1.305 0

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp, năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 24/1/2021 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác khoa giáo năm 2022.

 
Các đồng chí chủ trì tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Hà Nội.
Các đồng chí chủ trì tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Hà Nội.

Theo đó, ngành Tuyên giáo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Về nội dung công tác, tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của cấp ủy các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo; Ban tuyên giáo các cấp lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về công tác khoa giáo đã được cấp ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Về công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương. Đáng lưu ý là:  Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”;  Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, một số nhiệm vụ cần lưu ý là: 1) Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em; 2) Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em; 3) Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ chương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em.

Thông qua hoạt động khoa giáo, các cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong lĩnh vực công tác Khoa giáo theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khoá XII.

Các hoạt động trong lĩnh vực công tác Khoa giáo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19./.

TG

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,133
  • Tháng hiện tại146,251
  • Tổng lượt truy cập5,187,912
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây